Spolupráce se samosprávami

Úkolem samospráv je mimo jiné koordinovat strategie a zdroje pro rozvoj v území směrem k udržitelnosti a atraktivitě pro občany i organizace.

Inovace služeb ve veřejném prostoru

CZECH.UP je otevřený nezávislý spolek pro inovace a digitalizaci služeb ve veřejném prostoru, který koordinuje, podporuje a organizuje spolupráci expertů a organizací. Ti mohou být členy i partnery spolku, popřípadě akceptují role v projektových týmech.