Samosprávy, investoři, školy, nadace, výzkum a spolky při snaze spolupracovat na rozvoji služeb v území zjistili, že potřebují metodické a formální zastřešení, aby jejich spolupráce měla výsledky, byla efektivní a kontinuální. Tak vznikl nejprve think-tank RASC a následně i spolek CZECH.UP.

INOVACE SLUŽEB VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Vzdělávání

Za podpory MPO jsme vytvořili komplexní vzdělávací kurz pro městské energetiky.

Nástroje

Za podpory MPO jsme vytvořili nástroje usnadňující práci místních energetiků.

Coworkingová centra

Podporujeme síťování a rozvoj komunitních služeb v rámci coworkingových center.

Inovace je aplikování nového způsobu práce nebo využití již existující nástrojů dosud nevyužitým způsobem.

Úkolem samospráv je mimo jiné koordinovat strategie a zdroje pro rozvoj v území směrem k udržitelnosti a atraktivitě pro občany i organizace.